Uluslararası Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar

 • Breast Reduction with superomedial pedicle using inverted-T scar
  10. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2012
 • Breast Reduction with superomedial pedicle using vertical scar
  10. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2012
 • Comparison of bone prefabrication in rats with periosteal flap hydroxyapatite and bioactive glass
  17. IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Tie-over dressing with criss-cross lacing pattern
  17. IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • A new experimental flap design: The saphenous artery periostofasciocutaneous flap of the rat
  17. IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Benefits of post-bariatric surgery for basic plastic surgery practice
  17. IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • The effect of liquid nitrogen on the bone tissue viability using with different thawing techniques
  EURAPS Research Council, Mayıs 2013
 • Current Approaches and therapies in burn scar modulation
  ISBI 2014, Ekim 2014
 • The utilization of cellular therapies for the modulation of burn scars
  IFATS 2014 Conference, Kasım 2014
 • Effects of Desferrioxamine on flap delay procedure
  EURAPS Twenty-sixth Annual Meeting, Mayıs 2015
 • A modification of limited fasciectomy technique by using dermal autograft for the reduction of recurrence rates in the treatment of Dupuytren’s contracture
  EURAPS Twenty-sixth Annual Meeting, Mayıs 2015
 • Effects of liposuction trauma on axial pattern skin flap survival in experimental rat model: Can liposuction provide a flap delay effect
  EURAPS Twenty-sixth Annual Meeting, Mayıs 2015
 • An alternative salvage option before staged tendon prosthesis operations in flexor tendon Zone II ruptures due to the adhesions: tendon dressing method
  XX FESSH Congress, Haziran 2015
 • A new option to obtain maximal foreign body removal and better prognosis in high pressure injection injuries: Negative pressure wound therapy with instillation
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • Using polyacrylamide hydrogel beads as a cheap and accessible self- inflating osmotic tissue expander experimental model
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • Facial artery perforator and depressor anguli oris muscle chimeric flap: A new design of an old flap
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • The use of sterno-costal part of pectoralis muscle as an island flap in the reconstruction of head and neck reconstruction: A comparison between the conventional method and the modified technique
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • Utilization of septocolumellar suture for defining nasal tip rotation and projection
  9th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course, Haziran 2017

Ulusal Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar

 • Siyalore Tedavisinde Cerrahi Yaklaşım
  11.Türk Pediyatrik Nöroloji Derneği Ulusal Kongresi, Mayıs 2009
 • Kadından Erkeğe Cinsiyet Degiştirme Operasyonu Beden Algısını Ne Yönde Etkiler
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Sıçanda Yeni Bir Flep Modeli: Safen Arter Pediküllü Periostofasyokütan Flep
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Serbest TRAM Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu
  8. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri – Flep Cerrahisi, Mayıs 2011
 • Flep Diseksiyonları Video Gösterimi Bölüm-1: Gövde, Karın ve Genital Bölge Flepleri
  8. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri – Flep Cerrahisi, Mayıs 2011
 • Flep Diseksiyonları Video Gösterimi Bölüm-2: Baş ve Boyun Flepleri
  8. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri – Flep Cerrahisi, Mayıs 2011
 • Flep Diseksiyonları Video Gösterimi Bölüm-3: Üst Ekstremite Flepleri
  8. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri – Flep Cerrahisi, Mayıs 2011
 • Flep Diseksiyonları Video Gösterimi Bölüm-4: Alt Ekstremite Flepleri
  8. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri – Flep Cerrahisi, Mayıs 2011
 • Siyalore Tedavisinde Yeni Bir Teknik: Bilateral Submandibuler Kanal Diversiyonu ile Birlikte Parotid Kanal Diversiyonu
  33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2011
 • Ankaferd Kanama Durdurucunun Mikrovasküler Anastomoz Modelinde Etkileri
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Göğüs Duvarı Rekonstrüksiyonunda Serbest Fleplerin Yeri
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Model Destekli Çene-Yüz Cerrahisi
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Tek Taraflı Dudak Yarığı Hastalarında Primer Burun Şekillendirilmesi: Geniş Diseksiyon Sonrası Kapalı Üç Sütür Yöntemi
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Fasiyal Palsi Reanimasyonu: Uzun Dönem Sonuçlar ve Hasta Memnuniyeti
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Rinoplasti ameliyatlarında hasta beklentilerini standardize etmede röntgen kalıbı kullanımı
  35. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2013
 • Sıvı Azot Sonrasi Farklı Isıtma Tekniklerinin Sıçan Kemik Greftlerinde Canlılığa Etkisi
  35. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2013
 • Maksillofasiyal bölgedeki anatomik ve ektopik yerleşimli gömülü dişlere algoritmik cerrahi yaklaşım: 197 gömülü dişin geriye dönük olarak değerlendirilmesi
  35. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2013
 • Damak yarığı onarımlarında cerrahi yöntemin seçimi ve klinik deneyimimiz: 44 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
  35. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2013
 • Dupuytren kontraktürünün tedavisinde nüksü ve komplikasyonları azaltmak için cerrahi tekniklerin dermal greft kullanılarak yeniden sentezlenmesi
  14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2014
 • Orbita taban defektlerinin onarımında yeni bir seçenek: Olekranon Kemik Grefti
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Baş boyun defektleri ve infraklavikular bölgedeki defektlerde pektoral kasın torakoakromial arter üzerinden ada flebi olarak kullanılması
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Deferoksaminin ratlarda yağ grefti yaşayabilirliğine etkisi
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Temporomandibüler eklem dislokasyonlarının eksternal redüksiyonunda yeni bir yaklaşım: Kaldıraç Yöntemi
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Göz çevresi yanıklarında skatrisyel ektropion ve göz kapağı kontraktürünün engellenmesinde yeni bir yöntem: Göz kapağında vertikal V-Y ilerletme.
  37. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2015
 • Superior toraks defektlerinin Pektoralis Major kası ile rekonstrüksiyonunda Pektoralis Major kasının kaudal parçasının korunması: Pektoral Uçurtma Flebi
  37. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2015
 • İnfantil Hemanjiomlarında Propranolol Tedavisi: 27 vaka, 4 yıllık takip, literatür ve elimizdekiler
  37. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2015
 • Açık rinoplastide columellar strut greftin projeksiyon ve rotasyona etkisi
  20. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ocak 2016
 • Ağır Septal Deviyasyonların Düzeltilmesinde Spreader Greft Kullanımı
  21. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ocak 2017
 • Baş Boyun Rekonstrüksiyonu Tecrübelerimiz Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu 2017, Mart 2017
 • Tip projeksiyonu ve rotasyonunun ayarlanması: Kolumellar strut greft ve septokolumellar sütür.
 • Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri “Rinoplastide standartlar ve yeni teknikler”, Mayıs 2017