Uluslararası Toplantılarda Sunulan Posterler

 • Two-loop suturing technique to invert the anterior corner of the nasal mucosa in cleft palate surgery
  Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2012
 • A new method in the treatment of drooling: The Four Duct Diversion
  Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2012
 • Surgical management of a congenital panda nevus with pre-expanded triple forehead flaps and temporal island flap
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • A new role for hygienic pad in the laboratory settings
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • A rare complication after septoplasty procedure in a misdiagnosed submucous cleft palate case: Palatal fistula
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Practical Do-It-Yourself Device for tissue expander inflation and deflation
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • A versatile and useful template method for skin graft harvesting
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Late presentation of a case of high pressure cement injection injury to the hand
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Benign chondroid syringoma: An extremely rare sweat gland tumor with atypical presentation
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Pharyngeal suturing made easier and safer by the Peruvian Fisherman’s Knot
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Use of metal combs for hair separation in scalp surgery
  IPRAS Dünya Kongresi, Şubat 2013
 • Performing bone marrow aspiration in children: Choosing the safe area by using the C-arm guidance scopy
  ISBI 2014, Ekim 2014
 • Intraoperative immediate expansion of the skin using silicone urinary catheter for the placement of osmotic expander
  ISBI 2014, Ekim 2014
 • Obtaining large amounts of full-thickness skin grafts by using self- inflating osmotic tissue expanders for burn reconstruction
  ISBI 2014, Ekim 2014
 • The use of Matriderm 2mm and split thickness skin graft secured by negative pressure wound therapy in a single-stage skin reconstruction
  ISBI 2014, Ekim 2014
 • Performing Allen’s Test in Immobile Hand: The Esmarch Bandage Method
  XX FESSH Congress, Haziran 2015
 • Principal nutrient artery based fibular flap: The second chance of harvesting a workhorse flap
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • Reverse glabellar flap for the reconstruction of forehead defects
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • Superficial temporal artery island flap for cicatricial ectropion
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • A closed and guided technique for the insertion of silicone tendon prosthesis: Is it necessary to perform a wide dissection in zone-II flexor tendon reconstructions?
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015
 • Immediate breast reconstruction with implant in a patient who undertaken breast reduction surgery
  9th BAPRAS Congress, Eylül 2015

Ulusal Toplantılarda Sunulan Posterler

 • Mediyan Sinirin Lipofibromatöz Hamartomu
  31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2009
 • Dilde İzole Pleksiform Nörofibrom
  31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2009
 • Septoplasti Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Damak Fistülü
  31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2009
 • Cinsiyet Değiştirme Yaşam kalitesini ve Beden Algısını Etkiler mi?
  9. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Mart 2010
 • Kaşı ve Burun Dorsumunda İçine Alan Göz Kapaklarının Bölünmüş Dev Konjenital Nevüsünde Cerrahi Tedavi
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Sıçanda Safen Arter Pediküllü Periostofasyokütan Flep Modelinde Hidroksiapatit ve Biyoaktif Cam ile Kemik Prefabrikasyonunun Karşılaştırılması
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Üretra Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Alternatif: Lateral Torasik Arter Pediküllü Fasyokütan Flep
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Atipik Prezentasyonlu Benign Kondroid Siringom: Çok Nadir Rastlanılan Bir Deri Eki Tümörü
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Geç Dönemde Başvuran Elde Yüksek Basınçlı Çimento Enjeksiyonu ile Yaralanma Olgusu
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Saçlı Bölgede Cerrahi Girişimleri Kolaylaştıran Yeni Bir Ekartör: Metal Saç Tarağı
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Laboratuvar Koşullarında Hijyenik Kadın Pedi İçin Yeni Bir Kullanım Alanı
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Toraks Duvarı Onarımı İçin Yeni Bir Alternatif: Ampüte Edilen Üst Ekstremiteden Kaldırılan Serbest Ön Kol Flebi
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Poland Sendromuna Bağlı Göğüs Ön Duvarı Deformitesinin Onarımında Özel Üretimli Tıbbi Silikon Jel İmplant ile Kişiye Özel Tedavi
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Göğüs Ön Duvarı Tutulumu ve Skalp Metastazı İle Seyreden Nadir Bir Hemanjiperistom Olgusu
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Periorbital Bölgenin Travma Sonrası Geç Dönem Sekelinde Yumuşak Doku ve Kemiğin Tek Oturumlu Kombine Onarımı
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Dudak-Damak Yarığı ve Sindaktili ile Seyreden Nadir Bir Sendrom: Roberts Sendromu Tedavi Edilmeli mi?
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Deri Grefti Alınmasını Kolaylaştıran Ucuz ve Kullanışlı Bir Şablon
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Atipik Özelliklere Sahip Nadir Bir Apokrin Bez Tümörü: Yüzde Benign Nodüler Hidradenom
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Doku Genişletici Uygulamaları İçin Yeni ve Pratik Bir Yöntem
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Ekrin Ter Bezlerinden Köken Alan Nadir Ancak Agresif Seyirli Bir Tümör: Porokarsinom
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Deri Greftleri İçin Yeni Bir Baskılı Pansuman Uygulaması: Çapraz Ayakkabı Bağı Yöntemi
  32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010
 • Göğüs Duvarı Rekonstrüksiyonunda Marmara Deneyimi
  6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Nisan 2011
 • Freniloplastide Nadir Rastlanılan Bir Komplikasyon: Submandibuler Bölgede Subakut Masif Ödem
  33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2011
 • Faringeal Cerrahide Perulu Balıkçı Düğümünün Kullanımı
  33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2011
 • Damak Yarığı Cerrahisinde Nazal Mukozanın Ön Köşesini İnverte Etmek İçin Kullanılan İki İlmekli Sütür Tekniği
  33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2011
 • Postbariyatrik Cerrahi Rezeksiyon Materyalinin Temel Plastik Cerrahi Eğitiminde Kullanımı
  33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2011
 • Nadir Rastlanan Bir Vaka Sunumu: Saçlı Deride Patates Tarlası Görünümü
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Eritropoetinin İskemik Yara Tedavisi Tedavisindeki Etkinliği
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Postoperatif Dönemde Mikrovasküler Anastomoz Spazmını Engellemek İçin Kullanılan Yeni Bir Yöntem
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Dudak Yarığı Onarımında Bir Modifikasyon: Genişletilmiş L-Flebi
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Oklu Demir Çit ile El Yaralanması
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Deplase Zigomatik Ark Kırığının Geç Dönemde Perkütan Traksiyon Yöntemi ile Repozisyonu
  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2012
 • Çene eklemi kapsülünden kaynaklanan nadir bir kitle olarak ganglion kisti: Olgu sunumu
  35. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2013
 • Transfüzyona bağlı serbest flep kaybı: Nelere dikkat edilmeli?
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Spirale bağlı penetran yüz yaralanmalarına yaklaşım
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Superfisyal temporal arter ada flebinin skatrisyel ektropionda kullanımı: Olgu sunumu
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Yüz fotoğraflarının kompakt makinalarla çekiminde distorsitonun engellenmesi
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Gigli testere ile kraniyal kemik grefti alınması
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Mandibular kondilin lateral çıkığında intraoral tel burgu ile redüksiyon
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Kendiliğinden şişebilen poliakrilamid jel tohumlar: Ucuz ve etkili bir doku genişletici modeli
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Psöriatik cilt lezyonundan kaynaklanan skuamöz hücreli karsinom olgusu
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Plastik cerrahi ve fotoğraf çekimi: Sık yapılan hatalar ve pratik bilgiler
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Gerilimi yüksek alanlarda kolay dikiş atma metodu: Uzun ipi çekerek düğümleri kaydırma
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Anastomoz açıklığının değerlendirilmesinde postanastomotik yan dalların kullanımı
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Ameliyat içinde anastomozun kanülasyonu ve yıkanmasında rastlantısal olarak saptanan yan dalların kullanımı
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Bimaksiller cerrahi sonrası idiyopatik abducens paralizisi cerrahi bir komplikasyon mu, cerrahiden bağımsız bir durum mu?
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • İdiyopatik romatolojik semptomların irdelenmeyen bir sebebi: Silikon protez rüptürü
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Nipple rekonstrüksiyonunda yeni bir C-V flep modifikasyonu: Katlanmış üçgen şekilli dermis-yağ flepleri
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Kombine torakoabdominal tam kat defektlerde akıllı bir seçenek: Omentum flebi
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Arşimed prensibini kullanarak meme rekonstrüksiyonunda implant ve ekspander net hacminin hesaplanması
  36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2014
 • Sıçanlar için modifiye doku genişletici modeli 7. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2015
 • Yüksek basınçlı boya enjeksiyonu yaralanmalarında maksimal yabancı cisim uzaklaştırılması ve daha iyi prognoz elde etmede yeni bir seçenek: Negatif basınçlı yıkamalı yara terapisi 37. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2015
 • Küçültme mammoplasti uygulanmış hastada eş zamanlı protez ile rekonstrüksiyon uygulanması 37. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Kasım 2015
 • Liken Simpleks Kronikus zemininde gelişen Skuamöz Hücreli Kanser, Olgu sunumu 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2016
 • Gracilis kas flebinin alıcı damar sorunu olan alt ekstremite yaralanmasındaki kullanımı: Vaka sunumu 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2016
 • Pediatrik mandibula kondil fraktürlerinde kapalı tedavi: Eski ama başarılı bir yöntem 38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 201