Meme Büyütme

Silikon meme protezleri ile meme büyütme işlemi genel anestezi altında uygulanan ve yaklaşık 1,5 saat süren bir işlemdir. Meme protezi temel olarak iki plana yerleştirilir: Kas altı (Pektoral kas altı = Submusküler) ve Meme bezinin altı (Subglandüler). Bu karar, hastanın meme dokusunun ve göğüs kasının (pektoral kas) durumuna göre verilir. Ameliyat genelde iki farklı kesinden biri kullanılarak gerçekleştirilir: Meme başında çevresindeki renkli alanın (areolar) alt yarısı (Sirkumareolar) ve Meme altı katlantısı bölgesinde. Yapılan kesi yaklaşık 3-4 cm kadardır. Ameliyat öncesinde, hasta ile yapılan görüşme sırasında gerek hekimin yönlendirici soruları gerekse mevcut görseller üzerinden hastanın ameliyat sonrasında ulaşmak istediği meme büyüklüğü belirlenir. Ameliyat sırasında, protezin yerleştirileceği boşluk oluşturulduktan sonra, uygun hacimli protez belirlenerek steril şartlarda antibiyotikli solüsyonlarla yıkanarak yerleştirilir. Ameliyat tamamlandıktan sonraya hastaya ameliyat sonrasında 4 hafta kullanacağı özel sütyen giydirilir ve hasta yatağına alınır.

Meme büyütme ameliyatında, ameliyat sonrası dönemi etkileyen önemli bir etken, protezin planıdır. Pektoral kas altına yerleştirilen protez, kasta gerilmeye yol açarak meme bezi altına yerleştirilen protezlere oranla daha fazla ağrıya neden olurlar. Bu ağrı en yoğun ameliyattan sonraki 12 saat içinde görülmektedir ve bu nedenle hasta ameliyat gecesi hastanede tutularak uygun ağrı kesici ve kas gevşetici tedavisi uygulanmaktadır. Ameliyattan sonraki sabah hasta yaklaşık 2-3 hafta boyunca uygulaması gereken meme masajı gösterilerek taburcu edilmekte ve ilk kontrol 7-10 gün sonra yapılmaktadır. Bu kontrolde dikiş hatları kontrol edilir. Meme büyütme ameliyatında nihai sonuç diğer bir çok estetik ameliyata göre daha hızlı bir şekilde (yaklaşık ameliyattan sonraki 1. ayda) oturur. Ameliyattan sonraki ayda özel sütyenin kullanılması, meme masajının uygulanması ve omuz-kol kaslarının kuvvetle kullanılmasını gerektiren aktivitelerden kaçınmak yeterli olmaktadır.

Günümüzde üretilen meme protezlerinin ömür boyu kullanılabilir olarak üretilmekte olup, yıllık rutin meme kontrollerini aksatmadan yapmak dışında ekstra bir takip gerektirmemektedir. Temel olarak meme büyütme, kısa süreli bir ameliyatla hızlı bir sonuç alınabilen yüz güldürücü bir ameliyattır.