Kötü İyileşmiş Yara İzlerinin Düzeltilmesi (Skar Revizyonu)

İnsan vücudunda oluşan tüm yaraların iyileşmesi sonucunda “skar dokusu” adı verilen iyileşme dokusu ortaya çıkar. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli bilgi, vücutta kesilen her bölgede yara izi olacağı ve bunun kalıcı olacağıdır. Plastik cerrahların, başta estetik ameliyatlarda olmak üzere önemli uğraşlarından biri, ameliyatta kullanılan kesileri, gerek olabildiğince saklı bölgelerde yaparak gerekse de ince ve hassas dikiş teknikleri ile dikerek en az görünür hale getirmektir. Fakat vücuttaki kesiler her zaman cerrah kontrolünde bir ameliyat için olmamakta veya olsa da her zaman istendiği iyileşmemektedir.

Aynı zamanda travma ve kazalara bağlı da istenmeyen ve kötü iyileşen yara izleri ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu tür durumlarda, yara izinin daha az belirgin hale getirilmesi için yapılan işlemlerin tümüne “Skar revizyonu” adı verilmektedir.

Skar revizyonu ameliyatı, yara izinin büyüklüğü ve yerleşimi ile birlikte uygulanacak tekniğe bağlı olarak genel veya lokal anestezi altında yapılabilmekte ve işlemin süresi de yine bu faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Skar revizyonu için kullanılan tekniklerin başında, yara izinin cerrahi olarak çıkarılıp, daha düzgün ve ince bir şekilde yeniden dikilmesi gelmektedir. Sıklıkla kullanılan diğer bir yöntem ise zeminden yeni deri üretiminin sağlanmasını provoke etmek için uygulanan zımparalama (dermabrazyon) işlemidir. Özellikle son yıllarda kullanılan diğer bir yöntem ise yağ enjeksiyonudur. Yara izi altında kişinin kendisinden alınan yağ dokusunun enjekte edilmesi, yara izinin rengini normal cilt rengine yaklaştırmakta ve bölgenin daha yumuşak bir hal almasını sağlamaktadır.

Skar revizyonu ameliyatı ile ilgili bilinmesi gereken iki önemli nokta daha vardır. Bunlardan ilki, insanda yara iyileşmesinin ortalama bir sene kadar sürdüğü gerçeğidir. Yani oluşan herhangi bir yaranın son halini alması yaklaşık bir sene sürmektedir. Bazı istisnalar ve erken müdahale gerektiren olgular olmakla birlikte, yara izi düzeltme ameliyatına karar vermeden önde genellikle yaranın son halini beklemekteyiz. Diğer bir önemli bilgi ise, yara iyileşmesi sırasında güneşten kaçınmanın önemidir. Güneş ışınları ile izlerin iyileştiği ilk bir sene içinde yoğun temas, daha belirgin yara izi oluşuma sebep olmaktadır. Bu nedenle skar revizyonu ameliyatı yapılacak bölge güneş ışınlarına maruz kalan bir bölgeyse (özellikle yüz, boyun ve eller), bu ameliyatı kış aylarına ertelemek mantıklı olmaktadır.

Skar revizyonu ameliyatı, kişinin vücudunda oluşmuş, görüntü olarak rahatsızlık veren yara izlerinin, mevcut durumundan daha iyi bir duruma getirilmesi için plastik cerrahlar tarafından sıklıkla
ve başarıyla uygulanmaktadır.